ALXOID

ALXOID

ALXOID

Алергенни екстракти, модифицирани с глутаралдехид (полимеризирани), адсорбирани върху гел от алуминиев хидроксид за специфична имунотерапия.

Особеността на алергоидите е тяхната висока имуногенност и безопасност. Тук началната фаза отнема буквално няколко седмици. Тази схема е много удобна и позволява терапията да се започне изключително близо до началото на цъфтежа на прашеца от пролетните дървета.

Състав

Активно вещество: полимеризирани алергенни екстракти (инхалаторни алергени).

Спомагателни вещества: алуминиев хидроксид, натриев хлорид, фенол и вода за инжекции.

Биологична стандартизация

Inmunotek стандартизира своите алергенни екстракти в биологични единици (BU) в съответствие със скандинавските разпоредби. Биологичната концентрация на екстрактите, използвани в Alxoid, се посочва в терапевтични единици (TU)/ml. 10000 TU/ml са еквивалентни спрямо протеините на 10000 BU/ml от същия немодифициран екстракт.

Указания за употреба

Ринит, конюнктивит и/или астма, дължащи се на свръхчувствителност тип 1 (IgE-медиирана), причинена от налични алергени.

Окомплектоване на продуктите

Флакон А. Сребърен етикет. Концентрация 2 000 UT/ml. Обем 2,5 ml

Флакон В. Син етикет. Концентрация 10,000 UT/ml. Обем 2,5 ml

Прием на лекарството: подкожно

Препоръчителни указания за използване

Препоръките за употреба на лекарството трябва да бъдат адаптирани от лекаря към специфичните характеристики на пациента.