Формуляр за поръчка на Evernoa

Формуляр за поръчка на Evernoa

Evernoa

Бронхиалната астма остава важен проблем за общественото здраве като често срещано хронично заболяване сред децата и възрастните. Астмата засяга 1-18% от населението в световен мащаб. Тя е значителен медицински и социален проблем и се отразява както на качеството на живот на пациентите, така и на значителните икономически разходи.

За съжаление и днес астмата остава напълно недиагностицирана при голям процент от населението. Недеагностицирането на астма може да варира от 20 до 73 %, което има сериозни последици за пациентите и здравните системи. Една от причините за недостатъчната диагностика на астмата е, че при първоначалната диагностична оценка не се използват обективни тестове.

През последните години водещи учени и лекари са единодушни, че измерването на възпалението и степента на бронхоконстрикция е най-добрият начин за диагностициране, лечение и контрол на симптомите на астмата.

Този тест, заедно със спирограмата, е тестът FeNO Evernoa от everSens.

Нивото на FeNO или фракцията на азотния оксид в издишания въздух е обективен биомаркер за възпаление на дихателните пътища.

През 90-те години на миналия век е установено, че пациентите с астма имат високи нива на FeNO в издишания въздух, които намаляват в отговор на лечението с кортикостероиди. Следователно определянето на FeNO с помощта на машината Evernoa от everSens е предложен като важен метод за диагностициране на астма и проследяване на отговора към лечението.

Какво представлява NO?

Азотният оксид (NO) е биологичен медиатор при хората и животните. Той се съдържа в издишания въздух на всички хора.

NO играе ключова роля в почти всички аспекти на биологията на белите дробове, в това число и в развитието на белодробни заболявания, включително астма. Ето защо пациентите с астма имат високи нива на NO в издишания въздух.

В издишания въздух NO се освобождава от епитела на дихателните пътища, където се образува изначало. По този начин издишаният NO може да се счита за маркер за възпаление на дихателните пътища.

Каква информация предоставя измерването на FeNO?

Тестът FeNO Еvernoa от everSens е неинвазивен и е доказано, че е по-надежден диагностичен инструмент за възпаление на дихателните пътища и стероидна чувствителност от спирометрията (тест за бронходилатация и пикфлоуметрия). Това позволява на лекаря да взема по-добри решения за лечение, като се избягва предписването на високи дози стероиди и ненужно продължително лечение

FeNO разкрива нови възможности в допълнение към традиционните клинични инструменти.

Препоръчан е от международни асоциации (ATS, AAAAI, BTS, AHRQ и др.). В продължение на три последователни години е включен в GINA (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).

Когато се извършва тестът FeNO Еvernoa от everSens

Често срещани причини за извършване на тест FeNO могат да бъдат следните: 

  • Подпомагане на диагностицирането на хронична кашлица с неясна етиология
  • Диагностика на бронхиална астма
  • Да се оцени ефектът от лечението на бронхиалната астма, а именно инхалаторни кортикостероиди като противовъзпалително средство.
  • Особено при деца, при които спирометрията е трудна за извършване, високите стойности на FeNO позволяват своевременно лечение.
  • Определяне на необходимостта от промяна на дозата на противовъзпалителните лекарства: намаляване или увеличаване на дозата, както и спиране на употребата им при астма.
  • Подпомагане на оценката на правилния подбор на дозата на противовъзпалителните лекарства.

Ползите от определянето на FeNO Еvernoa на everSens включват:

  • неинвазивното естество на теста;
  • лекота на повторни измервания;
  • относително лесен за използване при пациенти с тежка обструкция на дихателните пътища, при които другите методи на изследване са трудни за изпълнение.

Обструкцията на дихателните пътища традиционно може да се измери чрез спирометрия. В комбинация с това определянето на FeNO предоставя на лекарите допълнителна обективна информация за състоянието на дихателните пътища и подпомага използването на традиционните клинични инструменти.

Как да измервате нивата на издишания азотен оксид бързо и точно?

FeNO може да се измерва бързо и точно с апарата Еvernoa на everSens. Това е широко използвана неинвазивна медицинска технология, която позволява на лекарите обективно да оценят възпалението на дихателните пътища чрез бързо измерване на фракционния азотен оксид в издишания въздух.

Къде мога да си направя теста FeNo Evernoa от EverSens?

Имаме удоволствието да ви съобщим, че от 09.11.2023 г. можете да си направите FeNo Evernoa тест в Kлиниката по Aлергология и Имунология на "УМБАЛ Александровска" - гр. София, ул. „Хан Пресиян“, 1431 (Сграда на Клиника по Дерматология)

Имате запитване?